Website https://hoccongnghe.com do Công ty Cổ phần Đầu tư ThaiLand thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên website là các cá nhân, tổ chức, có hoạt động hợp pháp được công ty chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do website cung cấp.