Nội dung khóa học
Free – Lập trình Game với Python (khóa học Cơ bản)
Nội dung bài học

Cảm ơn các bạn đã tham gia khóa học lập trình Game với Python trên kênh học công nghệ. Video này giới thiệu cho các bạn Game rắn săn mồi làm bằng thư viện Turtle trong Python

Tham gia đoạn hội thoại
0% Hoàn thành