Nội dung khóa học
Lập trình Game với Python (Khóa học Nâng cao)
Nội dung bài học

Link code trong video: https://ideone.com/ss9cfW

Tham gia đoạn hội thoại
Nguyễn Thị Hậu 2 tháng trước
Dễ hiểu ạ
Trả lời
Nguyễn Nguyệt 2 tháng trước
dễ hiểu quá
Trả lời
0% Hoàn thành