Nội dung khóa học
Free – Lập trình Python từ Cơ bản đến Nâng cao
Nội dung bài học

Khoá học Lập trình Python trên kênh Học Công Nghệ: Bạn không biết lập trình, bạn muốn học lập trình Python một cách bài bản hay bạn muốn bổ túc thêm kiến thức nâng cao về lập trình Python, xin mời bạn theo dõi khóa học Lập trình Python trên kênh Học công nghệ.

Video này sẽ hướng dẫn các cách cài đặt Python và Visual Studio Code trên Windows.

Tham gia đoạn hội thoại
THOR LY 7 tháng trước
hay
Trả lời
0% Hoàn thành