Nội dung khóa học
Free – Lập trình Python từ Cơ bản đến Nâng cao
Nội dung bài học

Khoá học Lập trình Python trên kênh Học Công Nghệ: Bạn không biết lập trình, bạn muốn học lập trình Python một cách bài bản hay bạn muốn bổ túc thêm kiến thức nâng cao về lập trình Python, xin mời bạn theo dõi khóa học Lập trình Python trên kênh Học công nghệ.

Video này sẽ hướng dẫn các bạn thực hành một số ví dụ đơn giản trên Python.

Trong quá trình học tập, nếu có đóng góp gì với nội dung các bài học đã qua, bạn vui lòng bấm vào đây.

Tệp bài tập
Bài tập thực hành Chương 1.pdf
Kích thước: 33,20 KB
Tham gia đoạn hội thoại
0% Hoàn thành