Điều khoản và điều kiện

Website https://hoccongnghe.com hoặc https://hoccongnghe.edu.vn do Công ty Cổ phần Đầu tư ThaiLand thực hiện hoạt động và vận hành (sau đây gọi tắt là Học Công Nghệ). Thành viên trên Học Công Nghệ là các cá nhân, tổ chức, có hoạt động hợp pháp được công ty chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do website cung cấp.

  • Đối tác và người học có đăng ký sử dụng tài khoản được ban quản trị Học Công Nghệ phê duyệt.
  • Hoạt dộng giao dịch mua khóa học trên Học Công Nghệ được thực hiện dựa trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, không vi phạm với qui định của Pháp luật và qui định của Học Công Nghệ.
  • Mọi sản phẩm hàng hóa/dịch vụ giao dịch trên Học Công nghệ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Học Công Nghệ và theo quy định có liên quan của pháp luật, không thuộc trường hợp các mặt hang cấm giao dịch, hàng lậu, hàng giả.
  • Đối tác và người học đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ trên Học Công Nghệ đã đồng ý với các điều khoản hoạt động, chịu trách nhiệm pháp lý với hành vi của mình và cam kết thực hiện mọi quy định liên quan
  • Học Công Nghệ cam kết xây dựng quy chế dựa trên các quy định về thương mại điện tử và tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam